BASEINI.LV

Switch to desktop Register Login

Terminu vārdnīca

Rate this item
(0 votes)

Terminu skaidrojumi

Ir grūti orientēties visos nosaukumos un terminos, tāpēc esam izveidojuši nelielu skaidrojošo vārdnīcu terminiem, kas attiecas uz baseina ūdeni un tā tīrību. 

AĻĢES
(Algae)

Aļģes ir augu valsts dabiska forma un ir sastopamas visās dabiskajās ūdenskrātuvēs – upēs, ezeros, dīķos, baseinos utt. Tām ir tūkstošiem sugu paveidu un atšķirīgu krāsu. Peldbaseinos aļģu klātbūtne ir ļoti nevēlama, jo vairojoties tās ūdeni padara necaurspīdīgu (parasti zaļganu), virsmas kļūst slidenas, kas var būt bīstami peldētājiem. Aļģu augšanu un vairošanos baseinos izraisa nepietiekama ūdens apstrāde pret aļģu augšanu un dezinfekcija.

AKTĪVAIS SKĀBEKLIS
(Active oxygen)

Alternatīvs ūdens dezinfekcijas un apstrādes līdzeklis. Nesatur hloru vai bromu. Aktīvā skābekļa pamatā ir kālija monopersulfāts. Aktīvais skābeklis nekairina peldētāju acis, ādu un nesausina matus, kā arī nerada nepatīkamas smakas. Parasti pieiejams gan granulās (ātri šķīstošas), gan šķidrā veidā. Aktīvo skābekli jālieto kopā ar pretaļģu līdzekli (aļģicīdu), kas papildina dezinfekcijas procesu. Ieteicams lietot privātos peldbaseinos vai komerciālos peldbaseinos ar zemu noslodzi. Aktīvajā skābeklī ir augsts skābes līmenis, tādēļ regulāri jāveic pH līmeņa korekcija. Optimālais aktīvā skābekļa līmenis ūdenī ir robežās starp 3,0-8,0 mg/l.

AĻĢICĪDS
(Algaecide)

Ķīmisks produkts (šķīdums), kas novērš aļģu augšanu un vairošanos, kā arī iznīcina jau savairojušās aļģes.

AMONIJS
(Ammonium)

Slāpekļa savienojumi, kas reaģējot ar hloru izraisa hloramīnus.

BAKTĒRIJAS
(Bacteria)

Ļoti sīki mikroorganismi, kurus peldbaseinā ienes peldētāji. Daudzas no baktērijām var būt kaitīgas, bet citas var būt par iemeslu saslimšanai. Peldbaseins ir ideāla vieta, kur baktērijas pāriet no viena peldētāja uz otru. Regulāri lietojot dezinfekcijas līdzekļus baktērijas tiek iznīcinātas, tādējādi samazinot saslimšanas risku.

BRĪVAIS HLORS
(Free chlorine)

Par brīvo hloru sauc hlora savienojumus, kuri ir gatavi cīnīties ar mikroorganismiem, aļģēm un citām nevēlamām vielām peldbaseina ūdenī. Brīvo hloru uztur robežās starp 0.6 – 1 mg/l.

BROMS
(Bromine)

Broms ir efektīvs dezinfekcijas līdzeklis baktēriju, mikrororganismu, organisko vielu, aļģu un sēnītes iznīcināšnanai. Broma dezinficējošās īpašības nav atkarīgas no pH līmeņa, ja tas ir robežās starp 7.0 un 8.0. Broms reaģējot ar organiskajiem amīniem veido maisījumus, ko sauc par bromamīniem (NHBr2), kuri, atšķirībā no hloramīniem, nesamazina broma dezinficēšanas spējas. Broms nekairina peldētāju acis, ādu un nerada nepatīkamas smakas. Parasti pieejams 12 g un 20 g tabletēs.

CIANŪRSKĀBE(Cyanuric acid)

Ķīmisks maisījums, ko pievieno peldbaseina ūdenim, lai stabilizētu hloru un samazinātu hlora zudumus no UV staru un saules iedarbības.

Cianūrskābi vajadzētu lietot tikai savienojumā ar neorganiskā hlora produktiem, piem. kā kalcija hipohlorīts.

Ir divu veida stabilizētā hlora savienojumi - nātrija dihloroizocianurāti „Di-chlor” un trihloroizocianurāti „Tri-chlor”. Stabilizēto hloru īpaši ieteicams lietot āra peldbaseiniem.

DIHLORA IZOCIANŪRSKĀBE
(Di-chlor) (Dichlor isocyanuric acid)

Organiskā (stabilizētā) hlora savienojums, kas satur ± 60% aktīvā hlora. Parasti pieejams granulētā veidā un ir ātri šķīstošs. Produkts ir pH neitrāls, t.i., neietekmē peldbaseina ūdens pH līmeni.

DPD1 TABLETES(DPD1 tablets)

Indikatortabletes brīvā hlora (broma) līmeņa noteikšanai peldbaseina (Spa) ūdenī

 

DPD4 TABLETES
(DPD4 tablets)
Indikatortabletes skābekļa līmeņa noteikšanai peldbaseina ūdenī.

 

FILTRA MAZGĀŠANA(Backwash)

Pārslēdzot filtra selektorvārstu šajā režīmā, ūdens sāk plūst caur filtru pretējā virzienā, kā rezultātā tiek veikta smilšu mazgāšana un netīrumi tiek izvadīti ārā pa drenāžas caurulēm. Filtra mazgāšana jāveic regulāri.

FILTRĒJOŠIE ELEMENTI
(Filter materials)

Kvarca smiltis (rupjā frakcija 0,7-1,2mm; smalkā frakcija 0,4-0,8mm), aktīvā ogle, kārtridžu filtrs.

FLOKULĀCIJA(Flocculation)

Baseina ūdens ar laiku kļūst duļķains, jo ūdenī atrodas miljons neredzamu, koloīdu jeb suspendētu daļiņu. Šīs daļiņas ir tik mazas, ka filtrs tās nespēj aizturēt un tās nonāk atpakaļ ūdenī. Lai to novērstu ir nepieciešama ūdens flokulācija un to var panākt, lietojot koagulanta tabletes vai šķīdumu. Lietojot koagulantu, ūdenī esošās suspendētās daļiņas tiek apvienotas lielākās daļiņās (pārslās), ko spēj aizturēt filtrs. Tādējādi baseina ūdens kļūst atkal kristāldzidrs un patīkams peldētājiem.

HIPOHLORĪTS(Hypochlorite)

Hipohlorīts pieder pie neorganiskā (nestabilizētā) hlora grupas savienojumiem un tiek izmantots kā hlora nesējs dažādās formās. Šajā grupā ietilpst: kalcija hipohlorīts, litija hipohlorīts un nātrija hipohlorīts.

HLORA NEITRALIZĒŠANA(Neutralisation of chlorine)

Kad hlora koncentrācija peldbaseina ūdenī ir virs normas, jāveic hlora neitralizēšana. To var izdarīt ar nātrija tiosulfātu vai ūdeņraža pārskābi. Augsts hlora līmenis piedod ūdenim sāļu garšu, sliktu nokrāsu un duļķainumu. Optimālais hlora daudzums ūdenī ir ap 1000 mg/l un to var samazināt regulāri veicot filtra mazgāšanu un/vai papildinot ar svaigu ūdeni.

Peldbaseinos kur izmanto sāls ģeneratorus, hlora dzudzums ūdenī var būt nedaudz lielāks par 1000 mg/l. Šajā gadījumā hlora koncentrācija ūdenī ir ap 2500 mg/l kā Cl vai 4000 mg/l kā NaCl.

HLORA STABILIZĒTĀJS(Chlorine stabiliser)

sk. Cianūrskābe

HLORAMĪNI (saistītais hlors)

Chloramines (combined chlorine)

Par hloramīniem sauc hlora atvasinājumus, kuri radušies brīvajam hloram reaģējot ar slāpekļa savienojumiem kā amonjaks un karbamīds.

Hloramīni izraisa nepatīkamu hlora smaku un kairina peldētāju acis un ādu. Salīdzinājumā ar brīvo hloru, hloramīniem ir ierobežotas dezinfekcijas spējas.

HLORS
(Chlorine)

Visbiežāk lietotais peldbaseina ūdens dezinfekcijas līdzeklis. Ir divu veidu hlori, proti, organiskā (stabilizētā) hlora savienojumi (mazāk jūtīgs pret UV starojumu un sauli) un neorganiskā hlora produkti, kuri UV staru iedarbībā izstrādājas ātrāk.

IZŠĶĪDUŠO VIELU KOPSUMMA (mineralizācija)
TDS-total dissolved solids (mineralization)

 

Izšķidušo vielu kopsumma parāda peldbaseina vai SPA ūdenī izšķidušo vielu daudzumu (TDS), kā piem., metāli, minerāli un netīrumi. Augsts TDS rādītājs (> 1500 ppm) var būtiski ietekmēt (samazināt) dezinfekcijas līdzekļu efektivitāti.

Patiesais TDS rādītājs ļauj noteikt vai ūdenim nav bijušas pievienotas pārāk daudz ķimikālijas, vai nav bijusi pārāk liela noslodze, vai nav nepieciešamība pēc ūdens atsvaidzināšanas un vai ūdenī nesāk veidoties katlakmens.

TDS rādītāju var samazināt nolaižot daļu baseina ūdeni un piepildot to atkal ar svaigu ūdeni. Atsevišķos gadījumos TDS rādītāja uzturēšanai var pietikt tikai ar regulāru filtra mazgāšanu.

KALCIJA CIETĪBA(Calcium hardness)

Kalcija cietību veido ūdenī izšķīdušais kalcija jonu daudzums. Jo vairāk kalcija jonu ūdenī, jo lielāka kalcija cietība. Ideāli, ja kalcija cietība baseinā ir vismaz 200 mg/l.

KALCIJA HIPOHLORĪTS(Calcium hypochlorite)

Ātri šķīstošs nestabilizētā hlora produkts, kuru lieto peldbaseina ūdens dezinfekcijai un ir kā alternatīva produkts nātrija hipohlorītam. Kalcija hipohlorīts īpaši piemērots lietošanai mīkstā ūdenī, jo paaugstina ūdens cietību.

KALCIJA KARBONĀTS
(Calcium carbonate)

Kalcija karbonāts slikti šķīst ūdenī, veido nogulsnes un rada sārmainību. Uz baseina sienām un iekārtām var veidoties katlakmens.

KOPĒJĀ SĀRMAINĪBA
(Total alkalinity)

Ja sārmainība ir par zemu, tad:

- sākas metāla daļu korozija;

- kavē pH līmeņa noregulēšanu.

Ja sārmainība ir par augstu, tad:

- ūdens kļūst duļķains;

- palielinās pH līmenis;

- kairina peldētāju acis, degunu , mutes dobumu;

- veicina nosēdumu veidošanos uz baseinu sienām un daļām.

MAGNIJA CIETĪBA
(Magnesium hardness)

Magnija sāļu koncentrācija ūdenī.

MĪKSTS ŪDENS
(Soft water)

Mīksts ūdens norāda uz kalcija vai magnija sāļu trūkumu. Mīkstā ūdenī šie sāļi parasti ir mazāk par 50 mg/l, izteikti kā CaCO3.

Ja ūdens ir pārāk mīksts, tas lēnām, bet noteikti sāk šķīdināt visas metāla daļas un iekārtas.

OKSIDĀCIJA
(Oxidation)

Ķīmisks process kad no ūdens izdalās nevēlamie savienojumi.

OZONS

(Ozone)

Ozons ir visātrāk iedarbojošākais dezinfektants un vispēcīgākais oksidētājs peldbaseinu un SPA baseinu ūdens apstrādei. Ozons ir ļoti aktīva gāze, kas nekavējoties iedarbojas uz ūdenī esošām baktērijām, mikroorganismiem un citiem piesārņojumiem. Ozons nav stabila gāze un tas ātri pārvēršas atpakaļ par skābekli. Ozona gāzi iegūst ar cirkulārās izlādes ģeneratora palīdzību (Ozonatoru).

Ozons darbojas arī kā spēcīgs flokulants un papildus flokulanta lietošana var nebūt nepieciešama.

Svarīgākais ieguvums ūdens apstrādē ar ozonu ir – nepārtraukti dzidrs ūdens.

Atsevišķos gadījumos, atkarībā no ienākošā ūdens kvalitātes, papildus ūdens apstrādei ar ozonu, nepieciešams nelielā daudzumā lietot arī citus dezinfektantus (hlors, broms utt.).

PAPILDINĀŠANA AR SVAIGU ŪDENI
(Dilution with fresh tap water)

Regulāra baseina papildināšana ar svaigu ūdeni samazina gan organisko piesārņojumu veidošanos, ko ienes peldētāji, gan arī dezinfekcijas procesā radušos blakusproduktus.

Publiskajos baseinos ieteicamais svaigā ūdens apjoms ir 30 litri uz peldētāju (ikdienas).

BASEINA KAPACITĀTE UN IETILPĪBA

(Bathing load of pool)

Maksimālais peldētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties peldbaseinā vai Spa baseinā. Ieteicamais minimālais virsmas laukums un ūdens daudzums vienam peldētājam SPA baseinā: minimālais virsmas laukums – 0,37 m2 un minimālais ūdens daudzums – 0,25 m3 . To ir svarīgi zināt, lai nepārsniegtu maksimālo ietilpību.

pH

pH rāda ūdens skābuma vai sārmainības pakāpi. pH vērtība var būt no 0 ( ļoti skābs) līdz 14 (ļoti sārmains), pH vērtība 7 ir neitrālas reakcijas vērtība (ne skābs, ne sārmains). Ideālu ūdens kvalitāti ir iespējams panākt tikai uzturot nepieciešamo pH līmeni. Peldbaseina ūdens pH līmenim jābūt robežās starp 7.0-7.8. Šāda pH vide ir optimāla dezinfekcijas līdzekļiem un peldētājiem. Ja pH vērtība pārsniedz robežu 7.8, tad dezinfekcijas līdzekļi nedarbojas efektīvi, un ūdens kļūst duļķains.

 

Pārāk augsts pH līmenis:

- izraisa ūdens duļķainību.

- izraisa nogulšņu rašanos.

- izraisa peldētāju ādas, acu, ausu un elpošanas ceļu iekaisumus.

- vājina ūdens dezinficējošo līdzekļu efektivitāti.

 

Ūdens pH līmeni var izmainīt vairāki iemesli:

- pievadītā ūdens ķīmiskais sastāvs (cietība);

- pievienotās ķimikālijas, piemēram, soda, kalcija hipohlorīds, gāzveida hlors u.c.

- daļiņas, kas nokļūst baseina ūdenī no gaisa vai no peldētāju ķermeņiem (netīrumi, tauki, sviedri, putekļi, urīns u.c.)

PHENOL RED TABLETES

(Phenol Red tablets)

Indikatortabletes pH līmeņa noteikšanai peldbaseina vai SPA ūdenī.

PPM
(Ppm)

Daļas uz miljonu vai mg/l vai g/m3. Vienības mērvienība, kas parāda testējamās vielas klātbūtni ūdenī. Šo mērvienību parasti izmanto nosakot hlora, broma, kopējās sārmainības, kalcija cietības un TDS līmeni ūdenī.

SODAS BIKARBONĀTS

(Sodium bicarbonate)

Pasīztams arī kā mājsaimniecībā plaši izmantotā soda. Izmanto ūdens pH līmeņa un kopējās sārmainības paaugstināšanai.

STABILIZĒTS HLORS
(Stabilised chlorine)

Hlora un cianūrskābes savienojumi, kas ir pazīstami un tiek lietoti visā pasaulē. Cianūrskābe stabilizē hloru un samazinau hlora zudumus no UV staru un saules iedarbības. Ir divu veida stabilizētā hlora savienojumi - nātrija dihloroizocianurāti „Di-chlor” un trihloroizocianurāti „Tri-chlor”. Stabilizēto hloru īpaši ieteicams lietot āra peldbaseiniem.

SUPERHLORĒŠANA

(Superchlorination)

Supērhlorēšana vai šoka apstrāde ir procedūra ar mērķi pārvērst hloramīnus (saistīto hloru) brīvajā hlorā.

Šoka apstrādi veic šādos gadījumos:
1) B aktērijas un citu mikroorganismu iznīcināšanai, kas pielāgojušies ikdienas hlora daudzumam ūdenī;
2) Lai novērstu aļģu augšanu;
3) H loramīnu iznīcinašanai (nepatīkamās hlora smakas izraisītājs un acu kairinātājs);

Superhlorēšanu veic ar ātri šķīstošajiem dezinfekcijas līdzekļiem, piem., Dihlora granulas vai hloramīnu iznīcināšanai paredzētos hloru nesaturošos līdzekļus. No Melpool sērijas ieteicams izmantot – 70/G vai 63/G.

ŠOKA APSTRĀDE

(Shock treatment)

Sk. Superhlorēšana

TRIHLORA IZOCIANŪRSKĀBE

(Tri-chlor)
(Trichlor isocyanuric acid)

Lēni šķīstošs organiskā (stabilizētā) hlora savienojums, kas satur ± 90% aktīvā hlora. Parasti pieejams tabletēs (200gr), pulverī, gan arī granulās. Produktu ieteicams novietot vietās kur ir plūstošs ūdens, piem., skimmerī, pārplūdes kanālā, mehāniskajā dozatorā.

Šim produktam ir zems pH (ap 3), līdz ar to pH līmenis ir jāpalielina atsevišķi, piem. ar sodas karbonātu.

ŪDENS CIETĪBA

(Hard water)

Par ūdens cietību uzskata kalcija un magnija jonu satura summu ūdenī. Šie joni atbild par tādu parādību kā katlakmens veidošanos. Jo vairāk kalcija un magnija joni ir ūdenī, jo ūdens ir cietāks. Ūdens cietības mērvienība ir mmol/l (minimolekulu daudzums litrā). Ūdens cietību bieži izsaka arī ūdens cietības grādos o E. Aprēķinu koeficents ir 7; vai 1 mmol/l = 7 o E.

ŪDENS DEZINFEKCIJA

(Water disinfection)

Peldbaseina/SPA baseina ūdens dezinfekcija ir obligāta, jo peldētājs, kurš pirms peldes nav noskalojies dušā, var ūdenī ienest līdz 10 biljoniem mikroorganismu, pat tas, kurš ir noskalojies dušā, ūdenī var ienest līdz 100 miljoniem mikro organismu. Franèu zinātnieki ir aprēķinājuši, ka vidēji 1 peldētājs ūdenī ienes 30 miljonus mikroorganismu un 0,5 gr organisko vielu. Regulāra ūdens dezinfekcija iznīcīnās nevēlamās un bīstamās baktērijas, novērsīs aļģu augšanu un vairošanos, nodrošinās, lai ūdens nebūtu ne toksisks ne kairinošs peldētājiem.

Citiem vārdiem – uzturēs drošu un patīkamu ūdeni peldētājiem.

ŪDENS LĪDZSVARS

(Water balance)
Langelier Index

Saturation Index

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ūdens ir līdzsvarā, kad tas nav ne kodīgs ne sārmains. Lai peldbaseinu ūdens būtu līdzsvarā, optimālajās robežās jābūt gan pH līmenim, kopējai sārmainībai, kalcija cietībai, minerālu daudzumam (TDS), gan arī ūdens temperatūrai. Ja kāds no šiem rādītājiem nav robežās, peldbaseinā var sākt veidoties katlakmens. Hlora vai broma koncentrācija neparādās ūdens līdzsvara aprēķinos. Ūdens līdzsvara aprēķināšanas formulu izstrādāja profesors Langeliers (Langelier) 1930. gadā un šī formula tika nodēvētā par Langeliera indeksu (Langelier Index). Langeliera indeksa noteikšanai tiek ņemti vērā sekojoši rādītāji:

pH + Temperatūras rādītājs (TF temperature factor) + Sārmainības rādītājs (AF alcalinity factor) + Kalcija cietības rādītājs (CF calcium hardness factor) + TDS rādītājs (total disolved solids).

Šo rādītāju koeficenti tiek apkopoti vienā tabulā, kurus pēc tam tad arī izmanto Langeliera indeksa noteikšanai.

Ideāla ūdens līdzsvars ir robežās -0.3 līdz + 0.3. Ja indekss pārsniedz šīs robežas, tas norāda, ka ūdens nav līdzsvarā un tam ir nepieciešama ķīmiskā apstrāde.

Pārāk negatīvs indekss norāda uz to, ka ūdens ir kodīgs (pH ir zem 7 vai skābs). Pārāk liels indekss norāda uz to, ka ūdenī var sākt veidoties katlakmens (pH ir virs 7 vai bāzisks (sārmains)).

Last modified on Trešdiena, 15 Janvāris 2014 19:14
Administrator

Ar baseiniem darbojos jau sen, tāpēc zinu kā vajag, kā var un ko noteikti nevajag darīt. Ir arī savs baseiniņš, kur veikt zinātniskos eksperimentus, tāpēc, ja kaut ko nezinat - droši jautājiet, domāju, ka varēšu palīdzēt.

Website: baseini.lv
More in this category: « Ūdens kopšanas līdzekļi

2010-2014 © baseini.lv | Visas tiesības aizsargātas |

Top Desktop version