BASEINI.LV

Switch to desktop Register Login

Baseina aprīkojuma lietošanas instrukcija

Rate this item
(1 Vote)

 


1. Pamataprīkojums
1.1. Smilšu filtrs
1.1.1. Darbības principi un darba cikls
1.1.2. Smilšu pildījums
1.1.3. Filtra darba režīmi
1.1.4. Biežāk sastopamās problēmas
1.2. Filtrācijas sūknis
1.2.1. Darbības principi
1.2.2. Biežāk sastopamās problēmas
1.3. Ūdens sildīšana
1.3.1. Elektriskais sildītājs
1.3.2. Siltuma apmaiņas bloks (siltummainis)
1.4. Apgaismojums
1.5. Skimmers (ūdens virsmas nosūcējs)
1.6. Galvenā drene
1.7. Atpakaļieplūdes sprauslas (inleti)
1.8. Elektroapgāde
1.9. Tīrīšanas komplekts („putekļusūcējs”)
2. Papildaprīkojums
2.1. Peldošais pārklājs
2.2. Mitruma absorbētāji
2.3. z/ū masāžas iekārta (pretstraume)
3. Peldbaseina apkope
4. Ieteikumi un drošības prasības

1. Pamataprīkojums

1.1. Smilšu filtrs
Galvenais filtra uzdevums ir no ūdens aizvākt netīrumus un vielu daļiņas. Filtrs neattīra ūdeni no izšķīdušajiem sāļiem un mikroorganismiem vai baktērijām. Filtra izmēram un veidam jābūt sabalansētam ar sūkņa jaudu, pretēji ūdens filtrācijai tiks patērēts daudz laika un enerģijas. Lai atvieglotu filtra un baseina apkopi, filtrs ir aprīkots ar sešpozīciju režīmu pārslēgu (selektorvārstu).

1.1.1. Darbības principi un darba cikls
Ūdens tiek iesūkts pa drenāžas atverēm baseina grīdā un no ūdens virsmas nosūcējiem /skimeriem/ (skimmeru tipa baseiniem) vai arī no pārplūdes tvertnes (pārplūdes tipa baseiniem), un pa atsevišķiem cauruļvadiem aizvadīts uz cirkulācijas sūkņa priekšfiltru, pēc tam caur sūkni uz smilšu filtru. Pēc filtrēšanas ūdens pa atpakaļieplūdes sprauslām, atgriežas baseinā. Filtra iekšpusē ūdens plūst virzienā uz leju cauri kvarca smiltīm, kuras aiztur cietās daļiņas.

Jebkura veida baseins, atkarībā no tā izmēriem, veida un pielietojuma intensitātes, prasa tam atbilstošu filtru, kas spēj nodrošināt pietiekamu darba ciklu. Filtram diennaktī ir jāveic vairāki darba cikli. Optimāli ir 3 darba cikli.
Darba cikls ir stundu skaits, kas filtram nepieciešams, lai pilnībā izfiltrētu visu baseina ūdens daudzumu.

Darba cikla stundas aprēķina sekojoši:

Baseina ietilpība m3
Darba cikla stundas = -------------------------
Filtra jauda m3/st

Vispārpieņemtās prasības ir sekojošas:

30 min – 1 st Hidroterapijas baseini
30 min – 1.5 st Peldēt apmācības baseini
10 min – 45 min Privātie baseini līdz 0.5m dziļi
30 min – 1.25 st Privātie baseini no 0.5m līdz 1m dziļi
1 st – 2 st Privātie baseini no 1m līdz 1.5m dziļi
2 st – 2.5 st Privātie baseini virs 1.5m dziļi
2.5 st – 3 st Standarta publiskie baseini līdz 25 m gari ar 1m dziļu seklo galu
3 st – 4 st Sacīkšu peldbaseini 50 m gari
4 st – 8 st Niršanas baseini

↑Uz lapas augšu

1.1.2. Smilšu pildījums
Smilšu filtrs ir pildīts ar noteiktas frakcijas kvarca smiltīm, kurās veidojas tūkstošiem kanāliņu caur kuriem plūst baseina ūdens.
Filtrs jāpiepilda ar kvarca smiltīm tādā apjomā, kāds norādīts uz raksturlielumu plāksnītes.
Ja filtrs tiek pareizi un regulāri kopts, tad pēc kāda laika (apm. pēc gada vai diviem gadiem) smiltis ir tikai jāpapildina. Bet, ja ūdens ir ļoti ciets (kaļķains) vai arī filtrs netiek pareizi un regulāri kopts, smiltis pārakmeņojas vai saķep, un tās ir pilnībā jāmaina.
Optimāls smilšu kalpošanas laiks ir 4-5 gadi.

Smilšu uzpildīšanai rīkojieties šādi:
1. Filtru uzpildīt tikai tad, kad tas piemontēts tam paredzētajā vietā un ir pievienotas savienojošās caurules.
2. Noņemt filtra vāku.
3. Iebērt nepieciešamo smilšu daudzumu.
4. Notīrīt filtra un vāka savienojuma vietu.
5. Uzlikt atpakaļ filtra vāku.

Kad filtrs uzpildīts, smiltis ir jāmazgā. Lai to izdarītu, rīkojieties sekojoši:

1. Pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Mazgāšana BACKWASH.
2. 1- 4 minūtes darbināt sūkni (atkarībā no baseina tilpuma).
3. Izslēgt sūkni un pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Skalošana RINSE (apmēram uz pus minūti).
4. Izslēgt sūkni un pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Filtrēšana FILTER.
Kad visas darbības būs veiktas, filtrs ir gatavs uzsākt baseina ūdens filtrēšanu.

Filtra ekspluatācijas laikā filtra smiltis regulāri jāmazgā (apmēram 1x divās nedēļās), jo kanāliņi, pa kuriem plūst ūdens, pakāpeniski aizaug ar netīrumiem un filtra caurlaidība samazinās, paaugstinās spiediens filtrā. Normāls darba spiediens ir: 0.5-1 kg /cm2. Lai varētu sekot spiedienam, filtrs ir aprīkots ar manometru, kuram ērtības labad normālais darba spiediens ir iekrāsots ar zaļu sektoru.

Filtra smilšu mazgāšana notiek, laižot ūdens plūsmu caur filtru pretējā virzienā, netīro ūdeni izvadot pa drenāžas cauruli.

ATCERIETIES! Lai nodrošinātu baseina ūdenim ķīmisko vidi, kas neļauj ūdenī attīstīties un vairoties mikroorganismiem, papildus mehāniskajai ūdens apstrādei, jāveic ķīmiskā ūdens apstrāde.

↑Uz lapas augšu

1.1.3. Filtra darba režīmi
Filtra darba režīmi tiek pārslēgti ar selektorvārstu.

Filtrēšana FILTER
Filtra darba pozīcija (nodrošina ūdens filtrāciju).
Izslēgt sūkni, novietot selektorvārstu pozīcijā Filtrēšana. Ieslēgt sūkni.
ATCERIETIES! Reizi nedēļā pārbaudīt filtra manometra rādījumu un savlaicīgi mazgāt filtru. Lietojot koagulantu, filtrs ātrāk aizsērē.
Efektīvākai filtrācijai, turiet pievērtu galvenās drenes ventili (tādējādi tiek palielināta skimmera plūsma).

Mazgāšana BAKWASH
1. Izslēgt sūkni, aizvērt ventili (2), kas savieno sūkni ar skimmeri, atvērt galvenās drenes ventili (1) un pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Mazgāšana.
2. Ieslēgt sūkni un darbināt to (apm.1 min) līdz selektorvārsta skata lodziņā parādās tīrs ūdens.
3. Tad izslēgt sūkni un pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Skalošana.
4. Atkal ieslēgt sūkni un darbināt 30 sekundes, pēc tam izslēgt sūkni un pārslēgt selektorvārstu pozīcijā Filtrēšana.
5. Ieslēgt sūkni.

Recirkulācija RECIRKULATE
Šajā pozīcijā selektorvārsts ļauj ūdenim nonākt tieši peldbaseinā, neizejot caur filtru, paātrinot ūdens cirkulāciju.

Iztukšošana WASTE
Baseina iztukšošana, novadot ūdeni uz kanalizāciju.
Pagriezt selektorvārstu pozīcijā Iztukšošana, aizvērt ventili (2), ieslēgt filtrācijas sūkni. Obligāti sekot līdzi ūdens līmenim un, kad baseins ir iztukšots, nekavējoties izslēgt sūkni.

Skalošana RINSE
Filtra skalošana nepieciešama, lai aizvāktu netīrumus, kas radušies pēc filtra mazgāšanas. Netīrumi tiek izvadīti uz kanalizāciju. (sk. Mazgāšana)

Slēgts CLOSED
Šo pozīciju izmanto, lai slēgtu ūdens plūsmu no filtra uz sūkni un sūkņa kolektora atvēršanai.

↑Uz lapas augšu

 

 

 

 


1.1.4. Biežāk sastopamās problēmas
Izpausme -> Cēlonis -> Risinājums

Filtrs dod pārāk mazu filtrētā ūdens daudzumu (vāja plūsma) ->
1. Aizsērējis filtrs -> Iztīrīt filtru
2. Sūknis griežas nepareizā virzienā (380 V) -> Pēc bultiņas uz sūkņa korpusa, pārbaudiet kādā virzienā griežas sūknis. Ja virziens ir nepareizs, apmainiet vietām sūkņa pieslēguma spailes
3. Aizsērējušas iesūkšanas caurules -> Iztīrīt caurules

Ievērojami mainīgi manometra rādījumi ->
1. Sūknis iesūc gaisu -> Meklēt noplūdes vietas sūknī un sūcvados
2. Daļēji slēgta iesūkšana -> Pārbaudiet vai sūkšanas ventiļi ir pilnībā atvērti

Filtrs darbojas pārāk skaļi -> Troksni rada pārāk jaudīgs sūknis, kas dod pārmērīgu plūsmu selektorvārstā -> Lai pārbaudītu, ar roku daļēji aizsedziet kādu no atpakaļ ieplūdes sprauslām. Ja troksnis mazinās, tas apstiprina to, ka ir pārmērīga plūsma. To var novērst, nomainot atpakaļieplūdes sprauslas (u) kustīgo daļu pret mazāku vai uzstādot mazāk jaudīgu sūkni.

Baseinā parādās smiltis -> Pārāk jaudīgs sūknis, kas filtra mazgāšanas procesā ieskalo (pārmērīgā spiediena dēļ) smiltis caurulēs, ļaujot tām nonāk baseinā -> Nomainīt sūkni pret mazākjaudīgu -> Ar vakuumiekārtu („putekļusūcēju”) izsūkt smiltis no baseina

↑Uz lapas augšu


1.2. Filtrācijas sūknis
Filtrācijas sūknis ir ražots no materiāliem, kas ir piemēroti baseina ūdens ķīmiskajai videi. Filtrācijas sūknis ir pašatgaisojošs, tomēr pie pirmās palaišanas vai baseina atkārtotas uzpildīšanas, sūkni ir nepieciešams piepildīt ar ūdeni. 

Filtrācijas sūkņi ir aprīkoti ar vakuuma kameru jeb tā saucamo priekšfiltra tvertni. Sūkņa priekšfiltra tvertnei ir jābūt pildītai ar ūdeni, lai sūknis varētu radīt vakuumu. Kad sūknis ir ieslēgts, priekšfiltra tvertne ir pilna ar ūdeni, bet kad izslēgts, tvertne var būt daļēji pildīta ar ūdeni.

Filtrācijas sūkņi ir ļoti uzticami un vienkārši dizainā. To prasība ir pietiekošā daudzumā nodrošināts ūdens un, lai cirkulācijas sistēmā nebūtu gaiss.
Gaiss var ieplūst pa sūkņa vāciņu, kas nav cieši noslēgts, vaļīgiem ventiļiem (krāniem), bojātiem cauruļvadiem vai savienojumiem.

Filtrācijas sūknis ir aprīkots ar groziņu netīrumu savākšanai un tas ir regulāri jāiztīra. Nedrīkst pieļaut sūkņa noplūdi. Tik pat svarīgi ir sekot līdzi ūdens līmenim baseinā, ja tas būs nepietiekams, var tikt bojāti sūkņa blīvslēgi.

↑Uz lapas augšu

 

1.2.1. Darbības principi
Ieslēdzot sūkni, motors sāk darboties ar pilnu jaudu, darbinot lāpstiņriteni, kas atrodas sūkņa iekšpusē. Motoram darbojoties, lāpstiņriteņa gali ir hidrauliski nostiprināti sūkņa difusora iekšpusē, tādējādi nodrošinot pašcirkulāciju.

Pašcirkulācija iespējama tikai tiem sūkņiem, kuri ir aprīkoti ar difusoru. Difusors palīdz izvadīt priekšfiltra tvertnē ieplūdušo gaisu. To var redzēt pēc burbulīšiem, kas ieplūst pa atpakaļieplūdes sprauslām.

Lāpstiņritenis ūdens ātrumu pārvērš ūdens spiedienā, kas uzrādās filtra manometrā.

↑Uz lapas augšu


1.2.2. Biežāk sastopamās problēmas
Izpausme -> Cēlonis -> Risinājums

Sūknis pārkarst un izslēdzas -> Nepietiekama elektroenerģijas padeve neatbilstoša izmēra kabeļa dēļ. Pārslogota elektrolīnija. -> Pārliecinieties vai elektropievads ir atbilstošs izgatavotāja prasībām. Pieslēgumu veikt kvalificētam speciālistam. Kad sūknis būs atdzisis, tas automātiski ieslēgsies.

Sūknis darbojas pārāk skaļi ->
1. Troksnis var rasties dēļ vibrācijām starp sūkni un pamatni uz kā tas novietots. -> Starp sūkni un pamatni novietojiet paklāju vai gumijas gabalu.
2. Nepietiekoša ūdens caurplūde; ūdens noplūde cauruļsistēmā; cauruļsistēmas nosprostojums; zems ūdens līmenis baseinā. -> Pārbaudiet un novērsiet.
3. Nepareizas vai nepienācīgas ķimikāliju lietošanas (ūdens uzturēšanas) rezultātā radusies sūkņa korozija. -> Pārbaudīt un, ja nepieciešams nomainīt bojātās detaļas. Regulāri sekot līdzi ūdens ķīmiskajam stāvoklim un uzturēt ūdens līdzsvaru.

Sūknis darbojas, bet nav spiediena ->
1. Aizsērējis filtrs; nosprostota atpakaļieplūdes sprausla (as); aizsērējis sūkņa priekšfiltrs. -> Pārbaudīt un novērst (izmazgāt filtru; iztīrīt sūkņa priekšfiltru utt.).
2. Nosprostots sūkņa lāpstiņritenis. -> Izslēgt sūkni, izņemt priekšfiltra groziņu un pārbaudīt, ieliekot roku sūcošajā atverē. Ja nepieciešams, iztīrīt.

Sūknis nesūc -> Priekšfiltra tvertne nav piepildīta ar ūdeni; vaļīgs sūkņa iesūcošās daļas savienojums; bojāts sūkņa vāciņš vai vāciņa blīvgumija nodilusi; bojāts lāpstiņritenis; aizsērējumi cauruļvados; sūknis uzstādīts augstāk par ūdens līmeni vai atrodas pārāk tālu no baseina. -> Pārbaudīt un novērst. Sūknis virs ūdens līmeņa drīkst būt max 2,4 m un cik vien iespējams tuvu baseinam, max attālums 3-6 m.

↑Uz lapas augšu

1.3. Ūdens sildīšana
Baseina ūdens uzsildīšanai izmanto elektrisko sildītāju vai siltuma apmaiņas bloku. Ūdens sildīšana ir arī lielisks veids kā pagarināt peldēšanās sezonu, ja baseins ir uzstādīts brīvā dabā.
Ieteicamā ūdens to ir līdz 28oC, bērnu baseinā 30-32oC. Ņemiet vērā, ka uzturot augstu ūdens to, ķimikāliju patēriņš būs ievērojami lielāks, jo tās ātrāk izstrādājas. Lai nezaudētu siltumu un taupītu elektroenerģiju, vienmēr, kad nelietojat baseinu, pārklājat to ar pārklāju.
Atkarībā no baseina izmēriem un izvietojuma, sākotnējā ūdens uzsildīšana var aizņemt 2-3 diennaktis.

↑Uz lapas augšu

1.3.1. Elektriskais sildītājs
Šajā apakšnodaļā sniegtā informācija galvenokārt ir sniegta par firmas Elecro engeneering (Lielbritānija) ražotajiem elektriskajiem sildītājiem.

Peldbaseiniem paredzētie elektriskie sildītāji ir piemēroti hlorētam ūdenim. Elektriskais sildītājs ir ar jaudu no 2 kW līdz 18 kW un tajā ir iemontēts temperatūras regulators no 0 līdz 40oC. Visvairāk elektroenerģijas sildītājs patērē sākotnējai ūdens uzsildīšanai, bet pēc ūdens uzsildīšanas, sildītājs tikai uztur iestatīto to automātiski ieslēdzoties un izslēdzoties.

Caur sildītāju drīkst iziet tikai attīrīts baseina ūdens, tādēļ tas ir jāuzstāda aiz filtra (lejup pa plūsmu) zemākajā filtrācijas sistēmas punktā, bet pirms (augšup pa plūsmu) ķimikāliju dozēšanas vai citas ūdens apstrādes iekārtas.

Elektriskais sildītājs jāuzstāda sausā un pret ūdens noplūdi drošā vietā.
Sezonas beigās, kad baseinu (brīvā dabā uzstādīts) vairs nelietosiet, no elektriskā sildītāja jāizlej ūdens, lai novērstu ūdens sasalšanas gadījumā iespējamos bojājumus.

Elektrisko sildītāju jāuzstāda atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un to jāveic kvalificētam elektriķim. Elektropievadam jābūt savienotam ar fāzu noplūdes automātiku un pārslodzes automātiku.

Elektriskā sildītāja lietošana (Elecro firmas sildītāji)

Kad sildītājs ir pilnībā uzstādīts, ieslēgt cirkulācijas sūkni, lai atbrīvotu sistēmu un sildītāju no gaisa. Sākotnēji sildītājam ieslēdzoties iedegas dzeltena lampiņa. Tikai tad, kad ūdens plūsmas spiediens sasniedz 1000 litrus stundā un ir iestatīta vēlamā ūdens to, dzeltenā lampiņa izslēdzas un iedegas sarkanā, norādot uz to, ka sildītājs darbojas sildīšanas režīmā.

Sildītāji, kuri nav aprīkoti ar indikatorlampiņām, ieslēgšanās brīdi var noteikt pēc skaņas elektrovadības kastē (klikšķis).

J = Cik ātri baseina ūdens uzsildīsies?
A = Pieņemot, ka nav siltuma zudumi, un sildīšanas koeficents ir 1,5 kW uz 4,55 litriem: ūdens uzsildīšana līdz peldēšanās to aizņems 2 dienas, sildītājam darbojoties nepārtraukti.

Siltuma zudumi palēnina sildīšanas procesu, īpaši āra baseiniem aukstā laikā, līdz ar ko, jo augstāka ir vēlamā uzturamā ūdens to virs vidējās apkārtējās gaisa to, jo lēnāks būs sildīšanas process.

Tādēļ vēlreiz atgādinām, lai samazinātu izmaksas un paātrinātu sildīšanas procesu; nosiltiniet baseinu kur vien iespējams. Peldošais pārklājs ir tikai minimums siltuma zudumu novēršanai.

24 stundu taimeris (ja sildītājs ar tādu ir aprīkots)

Taimeris ļauj regulēt sildītāja ieslēgšanās laiku.

1. Iestatīšana: 
Kad elektriskais sildītājs ir pievienots pie elektropievada, iestatīt reālo laiku (pulksteni). Uzmanīgi ar roku pulksteņrādītāja virzienā pagriezt minūšu rādītāju līdz vajadzīgās stundas rādītājs novietots pretī bultiņai.
Ņemiet vērā to, ka ārējā ciparnīcā ir uzrādīts 24 stundu pulkstenis, t.i. 8:00 am = 8 uz ciparnīcas, 8:00 pm = 20 uz ciparnīcas.

2. Ieslēgšanās laika ieprogrammēšana:
Kad ārējā ciparnīca ir noregulēta uz pareizo laiku, nepieciešams izvietot sviras Jums vēlamajam ieslēgšanās un izslēgšanās laikam. Rūpnieciski iestatītās sviras visas ir izslēgšanās pozīcijā, lai mainītu kādas sviras pozīciju uz ieslēgšanos, tā jāatslēdz no ciparnīcas.

3. Manuālā izslēgšana
24-stundu taimeris ir aprīkots arī ar manuālo izslēgšanas slēdzi, kurš ir iebūvēts ciparnīcā. Slēdzi var pārslēgt 3 pozīcijās un tās ir aprakstītas tabulā nākamās lapas augšpusē.

Svarīgi – manuālā slēdža pozīcijas ir fiksētas izvēlē- t.i. 24 stundu taimers paliks ieslēgts (On) vai izslēgts (Off) līdz slēdzis atgriezīsies atpakaļ  (vidējā) pozīcija.

Iespējamie traucējumi:

1. Sildītājs nepārslēdzas no dīkstāves (dzeltenā lampiņa) uz darbību (sarkanā lapiņa)
Vairākums gadījumos, tas notiek tādēļ, ka nav ievērots kāds no sekojošajiem soļiem:

1-iespējamais cēlonis: sasniegta iestatītā temperatūra. Lai pārliecinātos, palieliniet vēlamo to par vairāk grādiem nekā esošā ūdens to.
Uzmanību! Plūsmas slēdzi var viegli sabojāt izmainot plūsmas virzienu, ja tas no ligzdas ir pacelts vairāk kā 5 mm un ar spēku pagriezts. Ja slēdzis ir apgriezts, tad svarīgi ir nodrošināt, lai tas būtu nostiprināts pareizajā virzienā (leņķī), perpendikulāri ūdens plūsmai.

Ienākošā ūdens caurplūde nedrīkst pārsniegt 13,000 litrus/stundā. Augstāka caurplūde var sabojāt sildītāju. Sildītājs nedarbojas, ja caurplūde ir mazāka par 1,000 litiem/stundā.

Ūdens kvalitāte
Ūdens kvalitātes parametri nedrīkst pārsniegt sekojoša robežas:
pH 6.8-8.0
Hlorīdu saturs MAX: 150 mg/l
Brīvais hlors: 2.0 mg/l
Kopējais broms MAX: 4.5 mg/l
Nerūsējošā tērauda sildītāji NAV piemēroti lietošanai baseinos ar sāls ūdeni.

2-iespējamais cēlonis: termostats izslēdzies.
Risinājums; noņemt pogas aizsargu un pārstartēšanai nospiest sarkano pogu. Ja pēc pogas nospiešanas nekas nemainās, iespējams, ka izslēgšanās cēlonis ir sakrājušies netīrumi vai gaisa aizsprosts sildītāja plūsmas caurulē.

3-iespējamais cēlonis: nepietiekama plūsma.
Pārbaudiet filtra spiedienu (manometra rādījums), ja nepieciešams, veiciet filtra mazgāšanu.
Piezīme: Termostata izslēgšanos, norādot uz nepietiekamu plūsmu, var izraisīt gaisa aizposts filtrācijas sistēmā, kas nokļuvis sildītājā.

2. Ieslēdzot sildītāju neiedegās neviena lampiņa

Iespējamais cēlonis: Elektroenerģijas traucējumi
Risinājums: Pārbaudiet drošinātājus un/vai citus drošības slēdžus, kas savienoti ar elektropievada kabeli.
Piezīme: Elecro sildītāji nav aprīkoti ar drošinātāju.

3. Baseina ūdens nekļūst īpaši siltāks

Ūdens to pieaugums pēc tam, kad tas būs izgājis caur sildītāju, būs tieši proporcionāls izsūknētā ūdens daudzumam attiecībā pret sildītāja izejošo jaudu.
Piemērs: 6kW sildītājs ar caurplūdi 4000 litri/stundā, pacels ūdens to par aptuveni 1.2oC (ar roku gandrīz nenosākams).Tomēr, tā kā sildāmais ūdens tiek recirkulēts no vienas tvertnes (baseina), tad laiks, kas nepieciešamas lai to uzsildītu, nav atkarīgs no plūsmas apjoma. Bieži maldīgi tiek uzskatīts, ka caurplūdes samazināšana paātrinās sildīšanas procesu.

↑Uz lapas augšu1.3.2. Siltuma apmaiņas bloks (siltummainis)

Pasaules tirgū ir pieejami dažādas formas un materiālu siltuma apmaiņas bloki. Latvijā biežāk izmanto tos siltuma apmaiņas blokus, kas ir pilnībā izgatavoti no skābju izturīga nerūsējošā tērauda SS 2347 (SB 316), izņemot spirāli, kas var būt izgatavota no augstākas pakāpes nerūsējošā tērauda SS2348 (BS 316) vai titāna. Šie siltuma apmaiņas bloki ir piemēroti darbam hlorētā ūdenī. Siltuma apmaiņas bloki ir ar jaudu no 18 kW līdz pat 209 kW.

Siltuma apmaiņas bloka darbības princips ir vienkāršs; siltums ūdens uzsildīšanai tiek ņemts no mājas centrālās apkures katla. Apkures katlam ir jānodrošina t 60-90oC un 2m3/h plūsma. Viena izmēra siltuma apmaiņas bloks patērē dažādas jaudas atkarībā no apkures sistēmas to. Piemēram, ja apkures sistēmas to ir 60oC, tad siltuma apmaiņas bloks patērēs 28 kW siltumenerģijas, bet ja to ir 70-90oC, tad tas pats siltuma apmaiņas bloks patērēs 40 kW siltumenerģijas. No tā izriet, jo augstāka to apkures sistēmā, jo ātrāk tiks uzsildīts baseina ūdens.
Tāpat kā elektriskais sildītājs arī siltuma apmaiņas bloks sistēmā ir jāuzstāda aiz filtra (lejup pa plūsmu).
Parasti siltuma apmaiņas bloks ir aprīkots ar digitālo termostatu, to devēju, cirkulācijas sūkni un solenoīdvārstu.

Programmēšana:
Filtrācijas sūknim jābūt ieslēgtam. Termostatā redzamā ūdens to ir esošā ūdens to, lai to izmainītu, rīkojaties šādi:
1. nospiediet taustiņu F1, displejā parādās simbols L1, pēc tam sāk mirgot temperatūras vērtība;
2. ar taustiņiem ↑ vai ↓, iestatiet Jums vēlamo to un lai to apstiprinātu, nospiediet taustiņu F1.

Lai siltuma apmaiņas bloks kalpotu ilgāk un darbotos bez traucējumiem, regulāri pārbaudiet un uzturiet robežās ūdens ķīmiskos parametrus (pH līmenis, hlora līmenis, cietības līmenis, kopējā sārmainība).
Sezonas beigās no siltuma apmaiņas bloka jāizlej ūdens, lai novērstu ūdens sasalšanas gadījumā iespējamos bojājumus.

Baseinus ir iespējams aprīkot gan ar elektrisko sildītāju, gan siltuma apmaiņas bloku un atkarībā no sezonas, izmantot vienu vai otru, vai arī abus vienlaicīgi.

ATCERIETIES!
ELEKTRISKAIS SILDĪTĀJS UN SILTUMA APMAIŅAS BLOKS IESLĒDZAS TIKAI TAD, KAS IESLĒGTS FILTRĀCIJAS SŪKNIS!
PELDBASEINA ŪDENS to UZTURIET NE AUGSTĀKU PAR 30oC.

↑Uz lapas augšu


1.4. Apgaismojums
Zemūdens apgaismojums ļauj izmantot baseinu visas 24 stundas diennaktī. Apgaismojums padara baseinu daudz atraktīvāku, skaistāku, romantiskāku un drošāku.
Ir divu veidu materiāli, no kuriem izgatavo zemūdens prožektorus – balta ABS plastika un nerūsējošais tērauds. Prožektori var būt sakomplektēti arī no šiem abiem materiāliem – neredzamā daļa no ABS plastikas, bet dekoratīvā (redzamā) daļa no nerūsējošā tērauda, tādējādi panākot gan interesantu dizaina risinājumu, gan līdzekļu ekonomiju.

Prožektoru jaudas: 50W; 100W, 120W, 130W un 300W.

Visiem baseina prožektora modeļiem, dzesēšanas nolūkā, jābūt pilnībā iegremdētiem zem ūdens, tādēļ NEKAD NEIESLĒGT ZEMŪDENS APGAISMOJUMU, JA BASEINĀ NAV ŪDENS.
Sekas: ABS plastikas prožektori izkusīs, bet nerūsējošā tērauda modeļi izkausēs baseina PVC ieklāju. Ir iespējama aizdegšanās.

Lai prožektoru spuldzes kalpotu ilgāk, pārbaudiet vai nav traucējumi elektroenerģijas pievadā. Elektroenerģijas traucējumi var būt par pamatu biežai spuldžu izdegšanai un tas nav klasificējams kā rūpnīcas defekts. Tāpat prožektorus nedrīkst pakļaut triecieniem.

Prožektoru spuldžu maiņa ir ļoti specifiska (īpaši 300W), tādēļ, ja neesat pārliecināts, ka pareizi nomainīsiet prožektora spuldzi, iepriekš konsultējaties vai labāk uzticiet to baseinu speciālistam.

Daži ieteikumi prožektoru izvēlē tiem, kas plāno rekonstruēt jau esošu baseinu vai būvēt no jauna:
• izvēloties prožektoru ar 100W/300W spuldzi, ieteicams 1 prožektors uz katriem 25/35 m2 ūdens virsmas;
• izvēloties prožektoru ar 50W spuldzi, ieteicams 1 prožektors uz katriem 10m2 ūdens virsmas;
• dziļos baseinos, 1 prožektors ar 100W/300W spuldzi uz katriem 30/40m3 ūdens apjoma.

↑Uz lapas augšu

1.5. Skimmers (ūdens virsmas nosūcējs)
Skimmers ir viens no baseina filtrācijas sistēmas komponentiem, kas vienlaicīgi veic vairākus uzdevumus:
1) nogādā ūdeni uz filtrācijas sistēmu;
2) groziņā savāc pa ūdens virsmu peldošos putekļus, gružus un lapas u.c netīrumus;
3) skimmera groziņā ievieto arī ūdens dezinfekcijai un apstrādei paredzētās ķimikālijas (hlora tabletes, koagulantu u.c.);
4) pie skimmera pieslēdz baseina tīrīšanas (putekļusūcēja) komplektu.

Atkarībā no baseina lieluma, baseini tiek aprīkoti ar vienu vai vairākiem skimmeriem. Skimmeri var būt dažāda izmēra un formas. Tie tiek izgatavoti no baltas ABS plastikas vai bronzas. Līdzīgi kā ar zemūdens prožektoriem, arī skimmeru neredzamā daļa var būt izgatavota no plastika, bet dekoratīvā daļa no nerūsējošā tērauda.
Normāls ūdens līmenis baseinā ir skimmera priekšējai atverei līdz pusei.
Skimmera pludiņš neļauj netīrumiem nonākt atpakaļ baseinā.

ATCERIETIES!
Regulāri iztīrīt skimmera groziņu!

↑Uz lapas augšu

1.6. Galvenā drene
Galvenā drene ir paredzēta ūdens recirkulācijai no baseina pamatnes un to izvieto baseina dziļākajā galā grīdā. Caur galveno dreni ūdeni var padot uz filtrācijas sistēmu vai arī novadīt uz kanalizāciju. Pie normālas baseina ekspluatācijas, caur dreni filtrācijas režīmā, ieteicamā ūdens plūsma ir 25-30% no kopējā ūdens daudzuma, kas iziet caur filtru.

Lai iztukšotu baseinu, aizveriet skimmera ventili (us) un pārslēdziet selektorvārstu pozīcijā Iztukšošana/Waste.

Drenes tiek izgatavotas no baltas ABS plastikas vai bronzas, bet dekoratīvā daļa var būt arī no nerūsējošā tērauda. Tās var būt apaļas vai kantainas formas.

Saskaņā ar ES direktīvu EN13451, maksimālais ieteicamais plūsmas ātrums caur dreni ir 0,5 m/s.

↑Uz lapas augšu

1.7. Atpakaļieplūdes sprauslas (inleti)
Inleti nodrošina attīrītā un uzsildītā ūdens nokļūšanu atpakaļ baseinā. Tie nodrošina arī baseina ūdens cirkulācijas pareizu virzienu (ja ir iespējams tos tehnoloģiski pareizi uzstādīt), novirzot baseina ūdeni un peldošos netīrumus uz skimmeri. Atpakaļieplūdes inleti ir jāizvieto sienā vai grīdā un to skaitam jābūt proporcionāli atbilstoši cirkulācijas plūsmai, baseina izmēriem un ūdens apjomam katrā laukumā.

Ir trīs veida inleti:
Atpakaļieplūdes: atgriež baseinā tīro ūdeni. „Multiflow” sistēma, ļauj regulēt caur inletu izejošo plūsmas ātrumu un diametru.
Sūcošie: paredzēti tīrīšanas komplekta caurules pievienošanai.
Grīdas: izvieto baseina grīdā, lai ūdens atgrieztos grīdas līmenī un paceltu nogrimušos nosēdumus un netīrumus.

Inleti tiek izgatavoti no baltas ABS plastikas vai bronzas, bet to dekoratīvā daļa var būt arī no nerūsējošā tērauda.

↑Uz lapas augšu

1.8. Elektroapgāde
Atkarībā no baseina lieluma un iekārtu komplektācijas, baseina darbības nodrošināšanai nepieciešams 1f vai 3f elektrokabelis. Baseina aprīkojuma un baseina telpas elektropieslēgumu jāveic kvalificētam elektriķim, nodrošinot ar automātiskajām aizsargierīcēm, kas paredzētas paaugstināta mitruma telpām un tām jābūt pieslēgtām caur fāzu noplūdi In= 0,03 A. Elektrokabelim jābūt sazemētam.

Jebkura patvaļīga darbība elektrovadības automātikas kastē var izraisīt nelaimes gadījumu ar letālām sekām. Pieeja elektrovadības sistēmai ir tikai kvalificētam elektriķim vai baseina montāžas firmas pilnvarotam pārstāvim.
Ja konstatēts kāds elektriskā aprīkojuma defekts (bojājums), baseinu izmantot kategoriski aizliegts!

↑Uz lapas augšu

1.9. Tīrīšanas komplekts („putekļusūcējs”)
Baseinu tīrīšanas komplekts ir paredzēts gružu, lapu u.c. netīrumu aizvākšanai no baseina, kā arī baseina sienu tīrīšanai. Tīrīšanas komplektā parasti ietilpst:
- teleskopiskais kāts;
- lokanā caurule;
- vakuuma uzgalis pamatnes tīrīšanai;
- sietiņš peldošo gružu savākšanai;
- birste sienu tīrīšanai.

Putekļusūcēja darbība notiek ar vakuuma uzgaļa palīdzību, kurš pie filtrācijas sistēmas tiek pieslēgts caur skimmeri vai sūcošo sprauslu (inlets). Pie vakuuma uzgaļa tiek pievienots teleskopiskais rokturis un lokanās caurules viens gals, bet caurules otrs gals tiek pieslēgts pie skimmera vai sūcošā inleta. Caur vakuuma uzgali visi iesūktie netīrumi tiek aizvadīti uz filtru. Filtrācijas sūknim jābūt ieslēgtam.
Baseina vakuumtīrīšanu veic reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības.

Ja baseins ir aprīkots ar vienu skimmeri, „putekļusūcēja” jaudas palielināšanai var aizvērt drenes ventili (1). Ja baseins aprīkots ar vairākiem skimmeriem, „putekļusūcēja” jaudu var palielināt aizverot drenes ventili (1) un noslēdzot skimmerus, pie kuriem nav pieslēgts „putekļsūcējs”. Šajā gadījumā konsultēties ar baseina speciālistu.

Alternatīvs variants rokas putekļusūcējam ir tā saucamais „robots” (automātiskās tīrīšanas iekārta).

↑Uz lapas augšu


2. Papildaprīkojums

Šajā nodaļā ir apskatītas tās iekārtas, kurām ir būtiska nozīme baseina ekspluatācijā un apkārtējās vides (telpas) uzturēšanā, piemēram , baseina pārklāji, kas ne tikai samazina energoresursu patēriņu, bet palīdz uzturēt tīru ūdeni un samazināt dezinfektanta patēriņu. Savukārt, baseina telpas uzturēšanā, svarīgi ir uzturēt pareizu mitruma līmeni.
Protams, bez šīm vitāli nepieciešamajām iekārtām, baseinu ir iespējams aprīkot arī ar dažādām ūdens atrakcijām (pretstraumes un masāžas iekārtām, kaskādēm, slidkalniņiem, LED mainīgo krāsu apgaismojumu u.c.), kas padara atpūtu baseinā daudz atraktīvāku. No šīm ierīcēm, Latvijā iecienītākās ir zemūdens pretstraumes iekārtas, kuras tad arī tiks apskatītas nedaudz plašāk.

↑Uz lapas augšu

2.1. Peldošais pārklājs
Baseina pārklāšana ir nepieciešama vairāku būtisku iemeslu dēļ:
1. pārklājs pasargā no mitruma un siltuma izgarošanas;
2. pārklājs pasargā no netīrumu, insektu un putekļu iekļūšanas baseinā;
3. palīdz uzturēt tīru ūdeni un samazina dezinfektanta lietošanas nepieciešamību.

Zemo izmaksu dēļ, visbiežāk baseinu pārklāšanai izmanto peldošo pārklāju, kurš tiek izgatavots no UV staru noturīga materiāla, tomēr tā kalpošanas laiks ir ierobežots (max 3-5 gadi).

Ērtības labad pārklāja saritināšanai var izmantot saritināšanas mehānismu.
Lai baseins būtu pilnībā pārklāts, pirms pārklāja piegriešanas baseina formai, ir jāveic precīzi baseina mērījumi. Neprecīzi piegriezts pārklājs, nespēs pildīt tā galvenās funkcijas. Ja neesat pārliecināts, ka spēsiet precīzi piegriezt, labāk uzticiet to baseina speciālistam.

Lai pārklājs kalpotu ilgāk, ievērojiet sekojošo:

1. pārklājs ir viegli sabojājams, tādēļ nekādā gadījumā nevelciet to pa zemi un izvairieties no asiem priekšmetiem;
2. nevelciet pārklāju ar spēku, īpaši, ja tas ir aizķēries; uzmaniet trepju un citas piegriezuma vietas;
3. nepieļaut saskari ar augstu ķimikāliju koncentrāciju; nepareiza baseina ūdens ķīmiskā apstrāde, nepareizs pH līmenis vai pārmērīgi augsta ūdens to, būtiski ietekmē pārklāja kalpošanas laiku; regulāri sekot līdzi ūdens ķīmiskajiem parametriem un uzturēt tos vēlamajās robežās;
4. peldošais pārklājs nav paredzēts lietošanai ziemā, tādēļ pirms to uzglabāt drošā vietā, rūpīgi notīrīt no netīrumiem un ļaut lai tas pilnībā nožūst; pārklāju uzglabāt sausā un tīrā vietā; neuzglabāt to pie karstām caurulēm, kopā ar ķimikālijām un grauzējiem; ieteicams to uzglabāt uztītu uz pārklāja ruļļa mehānisma un apklāt ar kādu aizsargmateriālu.

Atcerieties!
Peldošais pārklājs nav drošības pārklājs un tas nepasargās bērnus vai dzīvniekus no noslīkšanas.
Vienmēr pirms peldēšanās pārklāju no baseina noņemt pilnībā. Nekādā gadījumā neļaut nevienam sēdēt, lekt vai kāpt uz pārklāja. Nekad nepeldēties, ja pārklājs nav pilnībā noņemts. Neatstāt bērnus bez uzraudzības.


Pārklājus, kas ir paredzēti baseina pārklāšanai ziemas periodā, Jūs varat iegādāties specializētajās baseinu firmās.

Alternatīvais variants peldošajam pārklājam ir žalūzijveida pārklājs, kuru darbina automātiski vai ar roku. Šo pārklāju galvenās priekšrocības ir ilgs kalpošanas laiks un drošība, jo tas ir pietiekoši izturīgs, lai izturētu gan maza bērna svaru, gan mājdzīvnieka svaru.
Vēl baseinu var norobežot ar bīdāmo jumta konstrukciju.

↑Uz lapas augšu

2.2. Mitruma absorbētāji
Telpās, kurās ir izbūvēts baseins, liela nozīmē jāpievērš mitruma absorbēšanai, jo ūdens garaiņi spēj iziet pa vissīkāko plaisiņu vai caurumiņu, pa kuriem tas nekad neizietu cauri kā ūdens. Tie var iesūkties un absorbēties krāsojumā vai kokā, veicinot puvi un baktēriju veidošanos. Tie bojā metāliskās daļas un iekārtas, veicinot to koroziju. Ūdens garaiņi kļūst vēl bīstamāki, savienojoties ar hlora izgarojumiem.

Ideāli, ja baseina telpa ir aprīkota ar labu ventilācijas sistēmu un mitruma absorbētāju, jo šajā gadījumā, mitruma absorbētājs savāc lieko mitrumu, bet ventilācija izvada piesārņoto gaisu (hlora izgarojumi), vienlaikus saglabājot tā siltumu.
Bet, ja tas nav iepriekš veikts vai arī izveidotā ventilācijas sistēma nav pietiekama, tad ekonomiskākais un ātrākais risinājums ir mobilie gaisa sausinātāji. Mobilo gaisa sausinātāju priekšrocības:
- darbojas automātiski;
- efektīvi novērš bojājumu rašanos, kurus izraisa mitrums;
- ērti pārvietojami;
- ērti un vienkārši ekspluatējami;
- ekonomiski;
- neprasa īpašu apkopi;
- to modernais dizains iederas katrā mājā vai telpā.

Ņemot vērā mitruma absorbētāju vai mobilo gaisa sausinātāju modeļu dažādību, Jums piemērotāko modeli jautājiet specializētajās baseinu firmās vai veikalos. Tur Jūs saņemsiet arī attiecīgā modeļa lietošanas pamācību.
Alternatīvais variants – daudzfunkcionālās baseina telpu mikroklimata kontroles sistēmas, kas regulē mitruma daudzumu telpā, gaisa cirkulāciju, gaisa apsildi, svaiga gaisa pieplūdi un pat ūdens apsildi.

↑Uz lapas augšu

2.3. z/ū masāžas iekārta (pretstraume)
Baseinu, kas ir aprīkots ar zemūdens pretstraumes iekārtu, var salīdzināt ar mājas personīgo fitnesa centru, jo:
- sniedz iespēju atgūt spēkus;
- nodrošina masāžas iespējas;
- iespējams veikt slodzes treniņus (peldēt pret straumi, nevirzoties uz priekšu), kas ir īpaši nozīmīgi neliela izmēra baseiniem.

Pretstraumi parasti ierīko baseina būvniecības laikā, bet ir iespēja izvēlēties arī tādu, kura piestiprināma pie baseina malas jau izbūvētam baseinam.
Pretstraumju dekoratīvās daļas var būt dažādas formas: apaļas, kantainas, gliemežvāka formas, ar vienu vai divām sprauslām, ar jau iestrādātu rokturi vai arī atsevišķi stiprināmu rokturi. Dekoratīvās daļas izgatavo no nerūsējošā tērauda vai baltas plastikas, bet betonējamās daļas no nerūsējošā tērauda, bronzas vai plastikas.

Pretstraumes komplektā ietilpst:
- dzinējs;
- iebetonējamā daļa;
- dekoratīvā daļa (ar iebūvētu sprauslu, Stop/Start pneimatisko pogu un gaisa padeves regulatoru);
- rokturis;
- elektrovadība;
- gaisa padeves caurule.

Pretstraumes plūsmas intensitāte ir atkarīga no dzinēja jaudas.
Pretstraumes dzinējam jābūt cik vien tuvu iespējams klāt pie baseina. Maksimālais pieļaujamais attālums ir 5m, bet, ja dzinēja attālums no baseina ir vairāk kā 5m, tad jāpalielina savienojošo cauruļu diametrs. Dzinējs jānovieto telpā, kur apkārtējā gaisa to nepārsniedz 40oC un tai jābūt nodrošinātai ar ventilācijas sistēmu un kanalizācijas sistēmu.

Pretstraumes sprauslas centram jābūt 20-25 cm zem ūdens līmeņa un to jāizvieto ne tuvāk kā 1.25 m no tuvākās baseina sienas.

Elektropieslēgumu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis un to jāveic atbilstoši ražotāja un normatīvo aktu prasībām. Pieeja elektrovadības sistēmai ir tikai kvalificētam elektriķim vai baseina montāžas firmas pilnvarotam pārstāvim.

Pretstraumes lietošana:
1. pārliecinieties vai baseins ir pilnībā piepildīts ar ūdeni (līdz skimmera vidum); dzinēju nedrīkst darbināt bez ūdens;
2. ja ir, atgriezt vaļā abus ventiļus (gan ienākošam, gan izejošam ūdenim);
3. ieslēgšanai nospiest Stop/Start pogu; nospiežot vēlreiz – pretstraume izslēgsies;

4. ar gaisa padeves regulatoru noregulējiet gaisa padeves intensitāti;
5. ja nepieciešams, noregulējiet sprauslu vēlamajā virzienā un pēc tam, peldiet pret straumi vai turoties pie roktura, veiciet ķermeņa masāžu.
Ērtākai masāžai varat izmantot speciālo masāžas caurulīti (neietilpst standarta komplektācijā).

Ziemas periodā, ieteicams ūdens ventiļus turēt aizgrieztus; dzinēju atvienot no sistēmas, iztukšot no liekā ūdens un novietot sausā telpā ar istabas to. Ja dzinēju nav iespējams atvienot, tad liekā ūdens iztukšošanai, aizgriezt ūdens ventiļus un pilnībā atgriezt dzinēja korpusā iebūvēto drenāžas atveri.

Biežāk sastopamās problēmas:
Izpausme -> Cēlonis -> Risinājums

Vāja pretstraumes plūsmas intensitāte -> Dzinējs darbojas nepareizā virzienā; Pārāk zems ūdens līmenis; Dzinējs iesūc gaisu; Ūdens ventiļi nav pilnībā atvērti; Ūdens noplūde sūcošajā caurulē; Aizsērējis dzinējs. -> Pārbaudiet iespējamo cēloni un novērsiet to. Ja problēmas nepāriet, zvanīt speciālistam.

Dzinēja drošības slēdzis bieži izslēdza -> Dzinēja aizsargierīce nav pareizi noregulēta; Dzinējs pārkarsēts; Viena no fāzēm bojāta. -> Pārbaudiet aizsargierīci. Pārkaršanas gadījumā, ļaut lai dzinējs atdziest. Pārbaudiet fāzes.

Dzinējs neieslēdzas, vai arī, ieslēdzas un tad ātri atkal izslēdzas -> Nepietiekams pneimatiskās pogas gaisa spiediena jūtīgums -> Konsultēties ar speciālistu.

↑Uz lapas augšu

3. Peldbaseina apkope

Peldbaseina apkope nav laikietilpīga toties tā prasa regulāras darbības un uzmanību, pat ja Jūs intensīvi neizmantojat baseinu. Tikai regulāra un pareiza apkope nodrošina nevainojamu iekārtu darbību un maksimāli patīkamu peldi vai atpūtu baseinā. Jūsu uzdevums: ievērot šajā rokasgrāmatā minētās prasības.

Prasības baseina ekspluatācijas laikā:
1. pārbaudīt filtra darbību; nolasīt manometra rādījumu un ja nepieciešams veikt filtra mazgāšanu. Filtra mazgāšanu jāveic ne retāk kā 1x divās nedēļās. Pārbaudīt kvarca smilšu stāvokli un daudzumu, ja nepieciešams papildināt vai nomainīt.
2. iztīrīt skimmera groziņu; ne retāk kā 1x divās nedēļās.
3. iztīrīt sūkņa groziņu; ne retāk kā 1x divās nedēļās;
4. pārbaudīt un uzturēt ūdens ķīmiskos parametrus (pH un dezinfektanta līmenis) un pievienot ķimikālijas; ne retāk kā 1x nedēļā; sekot līdzi ūdens vizuālajam stāvoklim. Plašāku informāciju skatīties „Peldbaseina ūdens apstrādes un uzturēšanas rokasgrāmatā”.

5. uzturēt ūdens līmeni; ūdens līmenim jābūt līdz skimmera atvēruma vidum.
6. regulāri ar vakuumiekārtu iztīrīt baseina pamatni (uzreiz tiklīdz netīrumi parādās).
7. regulāri no baseina ūdens aizvākt peldošos gružus un netīrumu (uzreiz tiklīdz parādās, negaidot kad tie nogrims).
8. regulāri ar birsti nomazgāt baseina sienas, īpašu uzmanību pievēršot stūriem vai šuvēm. Ja savairojušies katlakmens nosēdumi, tīrīt ar speciāli tam paredzētu ķimikāliju un noregulēt ūdens cietību.
9. regulāri nomazgāt netīrumus, kas sakrājušies ūdens līnijas vietās; izmantot baseiniem paredzētos tīrīšanas līdzekļus.
10. regulāri pārbaudīt pārējo iekārtu stāvokli; bojātās iekārtas nomaiņu vai remontu veikt savlaicīgi; konsultēties ar speciālistu.
11. pārbaudīt vai cirkulācijas sistēmā nav radusies ūdens sūce; novērst to uzreiz.
12. regulāri sekot līdzi ūdens to.
13. ievērot baseina un aprīkojuma telpas higiēnu.
14. nepieļaut aprīkojuma telpas noplūdi.
15. novērst elektroapgādes traucējumus.
16. ievērot šajā rokasgrāmatā un baseina ūdens uzturēšanas rokasgrāmatā minētās prasības; ievērot iekārtu ekspluatācijas noteikumus un speciālistu norādījumus;
17. baseina tīrīšanai neizmantot sadzīvei paredzētos tīrīšanas līdzekļus.

↑Uz lapas augšu

4. Ieteikumi un drošības prasības

Lai arī baseins sniedz milzum daudz prieka un jautrības, tomēr NEKAD nedrīkst aizmirst par drošību tā lietošanā. Jūsu pienākumos ietilpst nodrošināt pareizu baseina lietošanu kā no jūsu, jūsu ģimenes, tā arī no viesu puses.

1. Aizliegts baseinā lietot jebkādu elektroierīci.
2. Ja iespējams, baseina telpā lietot tikai uz baterijām darbināmas ierīces.
3. Nekad neveikt filtrācijas iekārtu apskati, iepriekš neatvienojot tās no elektopadeves un nesamazinot iekšējo spiedienu.
4. Aizliegts nirt baseinos, kuru dziļums nav vairāk kā 2,5 m.
5. Baseina telpā grīdas segumam izmantot tikai neslīdošus materiālus.
6. Iekāpjot vai izkāpjot no baseina stingri turēties pie trepju rokturiem.
7. Baseina telpā ieteicams lietot tikai neplīstošus traukus un materiālus.
8. Vienmēr uzraudzīt bērnus, kas atrodas baseinā. Bērniem baseinu atļaut lietot tikai pieaugušo uzraudzībā.
9. Bērnu un mājdzīvnieku drošībai ieteicams baseinu norobežot ar barjerām, kas ir slēdzamas, vai aprīkot ar slēgtu jumta konstrukciju. Drošībai Jūs varat izmantot arī speciālās signalizācijas ierīces. Pēc tām jautāt specializētajās baseina firmās.
10. Neatstāt baseinā vai baseina telpā rotaļlietas, tas tikai izaicinās bērnus.
11. Neļaut nevienam skraidīt un trakot baseina tuvumā.
12. Ieteicams vienmēr nozīmēt kādu atbildīgo baseina uzraudzībai.
13. Nekad nelietot baseinu pēc alkoholisko dzērienu vai narkotisko vielu lietošanas vai to lietošanas laikā.
14. Pirms baseina lietošanas nomazgāties dušā ar ziepēm un rūpīgi noskaloties. Ieteicams mazgāties bez peldkostīma, jo apģērbā var sakrāties ziepju paliekas un tas negatīvi ietekmēs ūdens kvalitāti. Izmantot ziepes bez mīkstinošām piedevām.
15. Pēc pirts vispirms noskaloties dušā un tikai tad iet baseinā.
16. Regulāri sekot līdzi ūdens ķīmiskajiem parametriem.
17. Pārliecinieties vai ūdens ir pienācīgi dezinficēts.
18. Ķimikālijas dozēt stingri ievērojot to lietošanas pamācībā norādītās devas un prasības.
19. Ķimikālijas uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Telpai jābūt sausai, labi vēdināmai un ugunsdrošai.
20. Uzturēt tīru baseina telpu un aprīkojuma telpu.
21. Jūsu personīgai drošībai tuvumā turiet telefonu un apziniet sekojošus telefona numurus – ģimenes ārsts, neatliekamā palīdzība, policija vai ugunsdzēsēji.
22. Nepieļaut filtrācijas sistēmā un iekārtās esošā ūdens sasalšanu.
23. Reizi gadā veikt elektrodrošības sistēmu pārbaudi.
24. Saglabāt šo rokasgrāmatu.

Last modified on Otrdiena, 04 Februāris 2014 09:54
Administrator

Ar baseiniem darbojos jau sen, tāpēc zinu kā vajag, kā var un ko noteikti nevajag darīt. Ir arī savs baseiniņš, kur veikt zinātniskos eksperimentus, tāpēc, ja kaut ko nezinat - droši jautājiet, domāju, ka varēšu palīdzēt.

Website: baseini.lv

2010-2014 © baseini.lv | Visas tiesības aizsargātas |

Top Desktop version