BASEINI.LV

Switch to desktop Register Login

Izvilkums no FINA nosacījumiem sporta baseiniem

Rate this item
(0 votes)

 

FINA - Fédération Internationale de Natation

FR 2.1. Baseina garums 
FR 2.1.1.
Garums 50,00 metri. Ja automātiskās laika skaitīšanas sistēmas kontakta panelis tiek uzstādīts uz starta sienas, vai arī papildus uz pretējās sienas, tad baseina garumam jābūt tādam, lai starp paneļiem būtu precīzi 50,00 metri.

FR 2.1.2. Garums 25,00 metri. Ja automātiskās laika skaitīšanas sistēmas kontakta panelis tiek uzstādīts uz starta sienas, vai arī papildus uz pretējās sienas, tad baseina garumam jābūt tādam, lai starp paneļiem būtu precīzi 50,00 metri.

FR 2.2. Attālumu kļūmes pielaide
FR 2.2.1. Baseinam 50,00 m garumā pieļaujamā kļūme ir plus 0,03 metru, mīnus 0,00 metru starp divām sienām plaknē no 0,30 m virs ūdens līmeņa līdz 0,80 metru zem tā. Šie izmēri ir jāsertificē inspektoram vai citai oficiālai, kvalificētai personai, kuru norīko tās valsts federācijas loceklis, kurā atrodas baseins. Šī kļūme nedrīkst būt lielāka arī pēc kontakta paneļu uzstādīšanas.
FR 2.2.2. Baseinam 25,00 m garumā pieļaujamā kļūme ir plus 0,02 metru, mīnus 0,00 metru starp divām sienām plaknē no 0,30 m virs ūdens līmeņa līdz 0,80 metru zem tā. Šie izmēri ir jāsertificē inspektoram vai citai oficiālai, kvalificētai personai, kuru norīko tās valsts federācijas loceklis, kurā atrodas baseins. Šī kļūme nedrīkst būt lielāka arī pēc kontakta paneļu uzstādīšanas.  
FR 2.3. Dziļums – baseinam ar starta platformu minimālais ieteicamais dziļums ir 1,35 metri, vismaz 6 metru garumā no starta sienas.
FR 2.4. Sienas
FR 2.4.1. Sienām, kas nosaka baseina garumu jābūt savstarpēji paralēlām un perpendikulārām attiecībā pret  peldēšanas celiņu un ūdens virsmu. Bez tam, tām ir jābūt no masīva un neslīdoša materiāla 0,80 metru dziļumā zem ūdens līmeņa, lai peldētāji varētu droši atsperties pret to.
FR 2.4.2. Gar baseina sienām ir pieļaujams kāpslis atpūtai. Šis kāpslis var būt vismaz 1,20 metri zem ūdens līmeņa, un tā platumam jābūt starp 0,10 un 0,15 metri.
FR 2.4.3. Pārplūdes rene var būt pa visu baseina perimetru. Ja rene ir arī baseina galos, tai ir jāpieļauj automātiskās laika skaitīšanas sistēmas kontakta paneļa montāža 0,30 metrus virs ūdens līmeņa. Pārplūdes renei ir jābūt pārklātai ar piemērotu redelīti. Pārplūdes renei ir jābūt noslēdzamai, lai sacensību laikā būtu iespējams nodrošināt vienmērīgu ūdens līmeni baseinā.

STARTA PLATFORMAS
Saskaņā ar FINA noteikumiem:
FR 2.7.
Starta platformām jābūt no cieta, stingra materiāla, kas nepieļauj tramplīna efektu. Platformas augstumam virs ūdens līmeņa jābūt starp 0,50 un 0,75 metri. Platformas virsmai ir jābūt neslīdošai un virsmas izmēram ir jābūt vismaz 0,50 x 0,50 metri. Maksimālais slīpums nedrīkst pārsniegt 10°. Platformai ir jābūt veidotai tā, lai peldētājs, nepieciešamības gadījumā, varētu pieķerties tai ne tikai priekšpusē, bet arī sānos. 
Ja starta platformas biezums pārsniedz 0,04 m, ieteicams katrā tās malā uzstādīt rokturus, kuru platums ir aptuveni 0,10 metri, bet priekšpusē vienu, 0,40 metri garu rokturi. Starta rokturiem peldēšanai uz muguras jābūt novietotiem no 0,30 m līdz 0,60 m virs ūdens līmeņa horizontālā un vertikālā plaknē. Šiem rokturiem ir jābūt paralēli sienai, uz kuras tie ir uzstādīti, un tiem ir jāiekļaujas šīs sienas plaknē. Ja tiek uzstādītas starta platformas, baseina dziļumam diapazonā no 1 līdz 6 metru attālumā no gala sienām ir jābūt vismaz 1,35 metri. Elektroniskos laika skaitīšanas kontakta paneļus var uzstādīt zem platformām. Paneļiem jāpaliek nekustīgiem arī tad, kad peldētāji pie tiem apgriežas. Nav pieļaujami nekādi gaismas efekti.
FR 2.8. Numerācija – katrai starta platformai ir jābūt individuālam numuram no visām četrām pusēm, tam ir jābūt labi saskatāmam.
Celiņš Nr.1 atrodas labajā pusē, ja skatās uz baseinu no starta sienas puses.

CELIŅU ATDALĪTĀJI UN TO AKSESUĀRI
Saskaņā ar FINA noteikumiem p. 2.5 un 2.6:

FR 2.5. Peldēšanas celiņu platumam ir jābūt vismaz 2,50 metri, kā arī ir jābūt divām 0,20 metri platām, brīvām joslām pirmā un pēdējā celiņa ārmalās.
FR 2.6. Celiņu atdalītāji
FR 2.6.1. Celiņu atdalītājiem ir jābūt visā baseina garumā. Celiņu atdalītāju galiem ir jābūt nostiprinātiem sienās ar speciāliem enkuriem. Katrs atdalītājs sastāv no cieši sakļautiem pludiņiem. Pludiņu diametram ir jābūt robežās no 0,05 līdz 0,15 metri. Starp celiņiem nedrīkst būt vairāk par vienu atdalītāju. Atdalītājiem ir jābūt ideāli nostieptiem.

FR 2.6.2. Pludiņiem, 15 m attālumā no celiņu sākuma un beigām, ir jābūt kontrastējošā krāsā salīdzinājumā ar pārējiem pludiņiem.
FR 2.6.3. Baseiniem 50,00 metru garumā, pludiņiem ir jāiezīmē 25 metru atzīme.
FR 2.6.4. Celiņa sākumā un beigās var tikt uzstādīts tā kārtas numurs, veidots no viegla materiāla.

KARODZIŅI UN TIESNEŠA KRĒSLS
FR 2.9.
Peldot uz muguras, pagrieziena indikators ir mini-karodziņi, kas karājas pāri baseinam augstumā vismaz 1,80 metri, un ne vairāk kā 2,50 metri virs ūdens līmeņa. Tiem ir jābūt stingri fiksētiem 5 metru attālumā no baseina galiem. Indikatoriem ir jābūt no abiem baseina galiem, bet, kad ir iespējams, arī uz katra celiņa atdalītāja 15 metru attālumā no baseina galiem.
FR 2.10. Falšs starta trosei ir jābūt novietotai pāri baseinam, 1,2 metri augstumā virs ūdens līmeņa, 15 metru attālumā no baseina starta sienas. Trosei ir jābūt piestiprinātai pie turētājiem ar ātri reaģējošu signāla mehānismu, tā, lai trose pārklātu visus celiņus, kad tas nostrādā.

ĪSI PAR FINA PRASĪBĀM OLIMPISKAJIEM BASEINIEM
FR 2.11. Ūdens temperatūrai jābūt ne mazākai kā 25-28°C. Ūdenim ir jābūt vienā pastāvīgā līmenī, bez nozīmīgām novirzēm. Lai izpildītu sanitārās prasības, kas pastāv vairumā valstu, ir atļauta ūdens filtrēšana, bet ar nosacījumu, ka baseinā neveidojas straumes un netiek ietekmēts ūdens līmenis. 
FR 2.12. Apgaismojuma intensitāte virs starta platformām un sānu sienām nedrīkst pārsniegt 600 lux.
FR 2.13. Baseina grīdas celiņu atdalošajām līnijām ir jābūt tumšā, kontrastējošā krāsā, un tām ir jābūt precīzi celiņa vidū. Šādu līniju platums ir minimums 0,20 un maksimums 0,30 metri. Garums – 46 metri 50 metru garā baseinā un 21 metrs 25 metru garā baseinā.
Katrai atdalošajai līnijai ir jābeidzas 2 metru attālumā no baseina gala sienas, un tai ir jābeidzas ar tādas pašas krāsas perpendikulāru līniju, 1 metru garumā un tik pat platu kā pamatlīnija. Baseina gala sienās celiņu centri tiek marķēti ar vertikālu, no baseina sienas augšas līdz grīdai, tādas pašas krāsas un platuma līniju, kā pamata līnija.  0,30 metru zem ūdens līmeņa, vertikālo līniju ir perpendikulāri jāšķērso 0,50 metru garai, tādas pašas krāsas līnijai.

FINA mājaslapa

 

 

Last modified on Piektdiena, 04 Maijs 2012 13:08
Administrator

Ar baseiniem darbojos jau sen, tāpēc zinu kā vajag, kā var un ko noteikti nevajag darīt. Ir arī savs baseiniņš, kur veikt zinātniskos eksperimentus, tāpēc, ja kaut ko nezinat - droši jautājiet, domāju, ka varēšu palīdzēt.

Website: baseini.lv

2010-2014 © baseini.lv | Visas tiesības aizsargātas |

Top Desktop version